TERVETULOA FREESTYLE LIBRE GUIDEEN

Tietoja FreeStyle Libre Guidesta

FreeStyle Libre Guide on neljään osioon jaettu koulutusalusta: aloitus, tavoitteiden saavuttaminen, tulosten arviointi ja keskustelu vertaisten ja hoitohenkilöstön kanssa.

ALOITA

 • Opastaa FreeStyle Libre -järjestelmän peruskäytössä
 • Auttaa ymmärtämään, kuinka tärkeää säännöllinen skannaaminen on, jotta tuloksia saavutetaan.
 • Voit asettaa tavoitteita siitä, mitä haluat kehittää tai muuttaa FreeStyle Libre -järjestelmän avulla
 • Auttaa ymmärtämään skannauksen jälkeen näkyviä tietoja

OLE AKTIIVINEN

 • Neuvoo käyttämään FreeStyle Libre -järjestelmää niin, että saavutat tuloksesi.
 • Opastaa lukijan eri raporttien, FreeStyle Libre -ohjelmiston ja diabeteksen kolmiomallin käytössä
 • Aktiiviseen FreeStyle Libre -järjestelmän käyttöön – apua arvojen ja trendinuolten kanssa työskentelyyn

ARVIOI JA OPTIMOI

 • Opettaa käyttämään FreeStyle Libre -lukijaa – neuvoo korjaavia toimenpiteitä matalien ja korkeiden glukoosiarvojen hoitoon
 • Opettaa käyttämään trendinuolia korjaavien toimenpiteiden valintaan
 • Oma tarkistuslista

KESKUSTELE MUIDEN KANSSA

Aloita ryhmäkeskustelu muiden FreeStyle Libre -järjestelmää käyttäneiden kanssa.
Ja keskustele omista kokemuksista:

 • Auttaa ymmärtämään oikean ravinnon merkityksen
 • Auttaa ymmärtämään liikunnan merkityksen
 • Auttaa ymmärtämään ateriainsuliinin ajoitusta ja pitkävaikutteisen insuliinin tai basaaliannoksen asettamista
 • Oma tarkistuslista

FreeStyle Libre Guide

FreeStyle Libre Flash- glukoosin seurantajärjestelmä on tarkoitettu kudosnesteen glukoositasojen mittaamiseen diabetesta sairastavilla henkilöillä (vähintään 4-vuotiaat), myös raskaana olevilla naisilla. Käyttö lapsilla (4-12 vuotiaat) on sallittu vain, jos lasta valvoo vähintään 18-vuotias hoitaja. Aikuinen vastaa FreeStyle Libre Flash -glukoosinseurantajärjestelmän käsittelystä tai auttaa lasta käsittelemään järjestelmää. Lisäksi aikuinen tulkitsee tai auttaa lasta tulkitsemaan FreeStyle Libre -järjestelmän mittaustuloksia. Järjestelmä on tarkoitettu korvaamaan verensokerin mittaus diabeteksen itsehoidossa lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja poikkeuksia. Seuraavissa tilanteissa käytetään verensokerimittaria FreeStyle Libre Flash -glukoosinseurantajärjestelmän anturin ilmoittamien glukoosiarvojen tarkastamiseen:

 • Kun glukoositaso ajoittain muuttuu nopeasti, sensorin mittaama ja hetkellisesti ilmoittama kudosnesteen glukoositaso ei aina heijasta verensokeritasoa oikein. Kun glukoositaso laskee nopeasti, sensorin ilmoittamat glukoosiarvot voivat olla verensokeritasoa korkeammat. Vastaavasti kun glukoositaso nousee nopeasti, sensorin ilmoittamat glukoosiarvot voivat olla verensokeritasoa matalammat.
 • Sensorin ilmoittaman hypoglykemian tai uhkaavan hypoglykemian vahvistamiseen.
 • Jos oireet eivät vastaa FreeStyle Libre Flash -glukoosinseurantajärjestelmän ilmoittamia arvoja. Matalasta tai korkeasta verensokerista mahdollisesti johtuvia oireita ei saa jättää huomiotta.