Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Voimaantulopäivä: Heinäkuu 2015
Abbott Oy
Abbott Diabetes Care
Linnoitustie 4, 02600 Espoo
Yritysnumero: 08031514
Puhelin: 0800 555 500
diabetes.finland@abbott.com
(“Abbott”)


on rekisterinpitäjä joka käsittelee henkilötietojasi siltä osin kuin luovutat niitä Abbottille diabetes.finland@abbott.com –verkkosivuilla joilla on linkki tähän Tietosuoja- ja evästekäytäntöön (jäljempänä "Abbott-verkkosivut") tai kun otat meihin yhteyttä puhelimitse. Rekisterinpitäjänä Abbott vastaa siitä että henkilötietojasi käsitellään henkilötietolain (523/1999, "Henkilötietolaki") ja EU:n henkilötietodirektiivin (95/46/EC) mukaisesti.

Tässä Tietosuoja- ja evästekäytännössä kuvataan miten keräämme ja käytämme henkilötietojasi, esimerkiksi mitä valintoja voit tehdä henkilötietojesi käyttöön liittyen sekä miten voit päästä käsiksi ja päivittää henkilötietojasi. Tämä Tietosuoja- ja evästekäytäntö kuvailee lisäksi miten erilaisia teknisiä tietoja ja verkkoselaintietoja kerätään evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla.

Sisältö

Kerättyjen tietojen tyypit

 • Miten "henkilötiedot" määritellään tässä Tietosuoja- ja evästekäytännössä?
 • Minkä tyyppisiä tietoja Abbott kerää?

Henkilötietojen kerääminen

 • Kerääkö Abbott arkaluonteisia henkilötietoja?
 • Miten Abbott käyttää antamiani henkilötietoja?
 • Yhdistääkö Abbott Abbott-verkkosivuille luovuttamiani henkilötietoja muihin minua koskeviin henkilötietoihin?
 • Mitä vaihtoehtoja minulla on liittyen Abbottin suorittamaan henkilötietojeni keräämiseen ja käyttöön?
 • Luovuttaako Abbott henkilötietojani kolmannelle osapuolelle?
 • Kenellä Abbottissa on pääsy henkilötietoihini?
 • Miten Abbott suojaa henkilötietoja?
 • Siirtääkö Abbott henkilötietoja rajojen yli?
 • Miten Abbott suojaa lasten yksityisyyttä?
 • Miten voin korjata henkilötietoja tai poistaa ne ajankohtaisista asiakasrekistereistä?

Evästeiden käyttö ja muut jäljitystekniikat

 • Miksi Abbott käyttää evästeitä ja muita jäljitystekniikoita?
 • Minkälaisia evästeitä ja muita jäljitystekniikoita Abbott-verkkosivuilla käytetään?
 • Mitä vaihtoehtoja minulla on liittyen Abbottiin käyttämiin evästeisiin ja jäljitystekniikoihin?
 • Miksi Abbott käyttää evästeitä ja muita jäljitystekniikoita?
 • Minkälaisia evästeitä ja muita jäljitystekniikoita Abbott-verkkosivuilla käytetään?
 • Mitä vaihtoehtoja minulla on liittyen Abbottiin käyttämiin evästeisiin ja jäljitystekniikoihin?

Yhteystiedot sekä Tietosuoja- ja evästekäytännön päivitys

 • Miten voin ottaa yhteyttä Abbottiin?
 • Miten saan tietää onko Abbott päivittänyt tätä käytäntöä?

I. Kerättyjen tietojen tyypit

Miten "henkilötiedot" määritellään tässä Tietosuoja- ja evästekäytännössä?

"Henkilötiedot" ovat tietoja, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa tai joita voidaan kohtuudella käyttää sinun tunnistamiseksi. Henkilötiedot luovutetaan ja/tai kerätään Abbott-verkkosivujen kautta ja Abbott säilyttää niitä haettavissa olevassa formaatissa. Esimerkkejä henkilötiedoista ovat nimesi, postiosoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi.

Mitä tietoja Abbott kerää?

Henkilötiedot jotka itse luovutat: Abbott kerää henkilötietoja jotka merkitset lomakkeeseen tai tietokenttään Abbott-verkkosivuilla. Voit antaa esimerkiksi nimesi, postiosoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja/tai muita tietoja saadaksesi tietynlaista informaatiota, rekisteröityäksesi Abbottin ohjelmiin, ottaaksesi yhteyttä Abbottin asiakaspalveluun tai vastataksesi Abbottin kyselyihin.

Tiettyjen muiden teknisten tietojen ja selainhistoriatietojen passiivinen kerääminen: Abbott-verkkosivut voivat kerätä tietoa vierailuistasi Abbott-verkkosivuilla ilman että aktiivisesti luovutat sellaisia tietoja. Sellaiset tiedot voivat sisältää esimerkiksi tietoja selaimestasi ja kielestäsi, käyttöjärjestelmästäsi, IP-osoitteestasi, ennen ja jälkeen Abbott-verkkosivuilla vierailun vierailemiesi verkkosivujen URL-osoitteista, siitä verkkohausta jonka perusteella päädyit Abbott-verkkosivuille sekä mainoksista joita olet nähnyt ja klikannut ennen ja jälkeen Abbott-verkkosivuilla vierailun. Näitä tietoja voidaan kerätä useiden erilaisten tekniikoiden avulla, esimerkiksi evästeiden, Etag-tekniikan ja jäljityskuvakkeiden avulla. Selaimesi jättää automaattisesti osan näistä tiedoista Abbott-verkkosivuille, esimerkiksi viimeiseksi vierailemasi verkkosivun URL-osoitteen ja mitä selainversiota käytät. Katso alla osio "Evästeiden käyttö ja muut jäljitystekniikat" saadaksesi lisätietoja sellaisten tietojen keräämisestä joita et ole aktiivisesti itse antanut.

II. Henkilötietojen kerääminen

Kerääkö Abbott arkaluonteisia henkilötietoja?

Abbott voi kerätä Abbott-verkkosivujen kautta sellaisia henkilötietoja, joita voidaan pitää Henkilötietolain mukaisina arkaluonteisina henkilötietoina, kuten terveydentilaan liittyviä tietoja tai tietoja jotka yhdistettynä muihin tietoihin voivat ilmaista jotain terveydentilasta.

Miten Abbott käyttää niitä henkilötietoja jotka olen antanut?

Abbott käyttää niitä henkilötietoja jotka luovutat Abbott-verkkosivujen kautta tai jotka muuten keräämme jollain sellaisella tavalla joka esitetään tässä käytännössä vastataksemme kysymyksiisi tarjotaksemme tehokasta asiakaspalvelua. Kun olet syöttänyt henkilötietosi lomakkeelle tai tietokenttään Abbott-verkkosivuilla, voi Abbott käyttää yksilöityjä tekniikoita jotka mahdollistavat sen että verkkosivut "muistavat" henkilökohtaiset preferenssisi, kuten usein vierailemasi sivut verkkosivustolla tai käyttäjätunnuksesi jos valitset niin. Käytämme henkilötietojasi esimerkiksi tarjotaksemme sinulle mahdollisuuden saada viestejä Abbottin tuotteista ja palveluista (mukaan lukien Abbottin uutiskirje), kutsuaksemme sinut osallistumaan tuotteisiimme liittyviin kyselyihin tai tapahtumiin taikka ilmoittaaksemme sinulle tietyistä kampanjoistamme jos olet etukäteen valinnut että haluat sellaista informaatiota. Voimme käyttää näitä henkilötietoja myös muihin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, esimerkiksi maksuttomien tuotteiden takuukäsittelyyn.

Abbottille voi olla erityistapauksissa ja -tarkoituksissa tarpeellista jakaa tilitietojasi ja henkilötietojasi kotimaasi tai muun maan lainsäädännön, oikeusprosessin, oikeudenkäynnin ja/tai viranomaisten vaatimusten perusteella. Voimme lisäksi jakaa tietoa sinusta jos katsomme sen olevan tarpeellista tai asianmukaista kansallisista turvallisuussyistä, lain ja järjestyksen ylläpitämiseksi tai yleisen edun vuoksi. Tämä ei kuitenkaan luonnollisesti käsitä henkilötietojesi myymistä, levittämistä tai muuta luovuttamista kaupallisessa tarkoituksessa.

Yhdistääkö Abbott Abbott-verkkosivuille luovuttamiani henkilötietoja muihin minua koskeviin henkilötietoihin?

Abbott voi yhdistää verkossa tai muiden kanavoiden kautta luovuttamiasi henkilötietoja offline -rekisterimme kanssa.

Abbott voi yhdistää suoraan meille luovuttamiasi henkilötietoja kolmannen osapuolen tarjoamiin tietoihin.

Mitä vaihtoehtoja minulla on liittyen Abbottin suorittamaan henkilötietojeni keräämiseen ja käyttöön?

Voit aina rajoittaa niiden henkilötietojen määrää ja tyyppejä joita Abbott saa sinulta siten että et syötä henkilötietoja lomakkeelle tai tietokenttään Abbott-verkkosivuilla. Tiettyjä verkkopalvelujamme voidaan kuitenkin tarjota ainoastaan jos luovutat oleelliset henkilötietosi meille. Abbott-verkkosivujen tietyissä osissa sinulta voidaan kysyä, haluatko sellaisten kutsujen, kampanjoiden ja palvelujen yhteystietolistoille, jotka kiinnostavat sinua.

Katso jäljempänä osio "Evästeiden käyttö ja muut jäljitystekniikat", jossa on lisää tietoa mahdollisuudesta kieltää evästeet ja muut jäljitystekniikat Abbott-verkkosivuilla.

Katso jäljempänä osiosta " Miten voin ottaa yhteyttä Abbottiin?" lisätietoja siitä mitä teet jos et halua että otamme sinuun yhteyttä tulevaisuudessa.

Luovuttaako Abbott henkilötietoja kolmansille osapuolille?

Abbott ei myy henkilötietojasi kolmansille osapuolille tai anna kolmannelle osapuolelle oikeuksia henkilötietoihisi muuten kuin liiketoimintamme myynnin tai siirron yhteydessä (esimerkiksi jos yritys hankkii kaikki tai merkittävän osan Abbottin omaisuudesta tai liiketoiminnasta), tuotelinjan siirron yhteydessä tai yhteisen markkinointikampanjan puitteissa.

Abbott voi luovuttaa henkilötietosi sellaisille kolmansille osapuolille joiden kanssa Abbott yhdessä markkinoi tuotetta tai palvelua tai yhdessä toteuttaa ohjelman tai toiminnon. Kun rekisteröidyt ohjelmaan joka toteutetaan yhteistyössä toisen yrityksen kanssa joka voi vaatia pääsyä henkilötietoihisi, Abbott ilmoittaa tästä sinulle.

Abbott voi luovuttaa henkilötietojasi myös konserniyhtiöilleen ja jälleenmyyjille jotka sopimuksen mukaan suorittavat liiketoimintaa Abbottille. Jos Abbott luovuttaa henkilötietojasi konserniyhtiöilleen tai jälleenmyyjille jotta nämä suorittaisivat toimintoja meidän lukuumme, Abbott vaatii että nämä osapuolet käsittelevät henkilötietojasi luottamuksellisesti ja käyttävät henkilötietojasi ainoastaan suorittaakseen palveluja Abbottin lukuun.

Abbottin voi olla tarpeellista erityistapauksissa ja -tarkoituksissa jakaa tili- ja henkilötietojasi kotimaasi tai muun maan lainsäädännön, oikeusprosessin, oikeusriidan ja/tai viranomaisten vaatimusten perusteella. Voimme lisäksi jakaa tietoa sinusta jos katsomme sen olevan tarpeellista tai asianmukaista kansallisista turvallisuussyistä, lain ja järjestyksen ylläpitämiseksi tai yleisen edun vuoksi.

Jotkut yllä mainitut tarkoitukset voivat edellyttää sitä että henkilötietojasi siirretään ja/tai jaetaan kolmansille osapuolille kuten esimerkiksi konserniyhtiöille ja/tai palvelutoimittajille, joiden toimipaikka on EU/ETA-alueella tai EU/ETA-alueen ulkopuolella. Abbott voi siten siirtää ja käsitellä henkilötietojasi EU/ETA-alueen ulkopuolella. Luovuttamalla henkilötietosi Abbottille ja nimenomaisesti suostumalla henkilötietojen käsittelyyn suostut tähän.

Kenellä Abbottissa on pääsy henkilötietoihini?

Pääsy henkilötietoihisi on rajatulla joukolla Abbottin työntekijöitä, tietyillä yrityksillä joiden kanssa Abbott toteuttaa yhteisiä ohjelmia ja kolmansilla osapuolilla joita Abbott käyttää apuna tiettyjen palvelujen suorittamisessa. Koulutamme työntekijöitämme salassapidon merkityksestä ja siitä miten asiakastietoja käsitellään oikein ja turvallisesti. Jos rekisteröidyt ohjelmaan joka toteutetaan yhteistyössä toisen yrityksen kanssa joka voi tarvita pääsyn henkilötietoihisi, pyydämme suostumustasi tähän jos soveltuva laki sitä edellyttää. Vaadimme myös että yhteistyökumppanimme käsittelevät henkilötietojasi luottamuksellisesti ja käyttävät tietojasi ainoastaan suorittaakseen palveluja Abbottin lukuun.

Miten Abbott suojaa henkilötietoja?

Abbott ryhtyy asianmukaisiin turvatoimenpiteisiin estääkseen ulkopuolisilta pääsyn henkilötietoihisi sekä estääkseen sen että henkilötietojasi käsitellään laittomasti, hävitetään vahingossa, tuhotaan tai vahingoitetaan. Kehotamme sinua olemaan varovainen kun lähetät henkilötietoja Internetissä, erityisesti tietoja terveydentilastasi.

Siirtääkö Abbott henkilötietoja muihin maihin?

Abbott lataa tietoja turvallisille palvelimille useissa maissa EU/ETA-alueella tai EU/ETA-alueen ulkopuolella.

Miten Abbott suojelee lasten yksityisyyttä?

Abbott ei kerää tai käytä tietoisesti lasten henkilötietoja (toisin sanoen alaikäisten eli alle 18-vuotiaiden henkilötietoja). Emme tietoisesti salli lasten viestivän kanssamme tai käyttävän meidän verkkopalvelujamme. Jos olet vanhempi ja saat tietää että lapsesi on luovuttanut meille tietojaan, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä meihin jollain jäljempänä mainitulla tavalla, jolloin toimimme yhteistyössä kanssasi ottaaksemme asian käsittelyyn.

Miten voin korjata henkilötietoja tai poistaa ne ajankohtaisista asiakasrekistereistä?

Abbott säilyttää henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten täyttämiseksi joita varten tiedot on kerätty, sikäli kuin laki ei vaadi ja/tai salli tietojen säilyttämistä pidempään. Sinulla on oikeus vaatia tietoa siitä, mitä henkilötietojasi Abbott käsittelee, kuten tämän käsittelyn laajuus ja tarkoitus. Abbottilla on velvollisuus ilman lisäkustannuksia ja kerran kalenterivuodessa tarjota sellaisia tietoja. Jos haluat saada kyseisiä tietoja, voit lähettää allekirjoittamasi kirjallisen pyynnön tähän liittyen Abbottille. Voit myös pyytää Abbottia oikaisemaan tai poistamaan virheelliset henkilötietosi joita Abbott käsittelee. Voit lisäksi peruuttaa suostumuksesi. Jos haluat saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä tai lisätietoa velvollisuuksistamme yksityisyydensuojaan liittyen, tai jos haluat vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tai vaatia että oikaisemme tai poistamme henkilötietosi, otathan yhteyttä meihin jollain jäljempänä osiossa "Miten voin ottaa yhteyttä Abbottiin?" kuvatulla tavalla.

Privacy Policy GDPR April 2018

Henkilöille Euroopan talousalueella: EU:n yleinen tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018. Asetus muuttaa ja päivittää yksilön henkilötietoihin liittyviä oikeuksia sekä säädöksiä siitä, mitä henkilötietoja käsittelevät yritykset saavat henkilötiedoilla tehdä ja mitä yhtiöiltä vaaditaan. Asetuksessa vaaditaan lisäksi, että toimitamme sinulle seuraavat tiedot niiden lisäksi, jotka olet jo saanut: Tämä täydentävä ilmoitus korvaa kaikki aikaisemmat tiedot, jotka olet meiltä saanut.

LISÄOIKEUDET

Tietosuoja-asetus sisältää uusia ja kattavampia henkilötietoihin liittyviä oikeuksia, joiden myötä sinulle aiemmin esitetyt oikeudet laajenevat.

Niitä ovat:

 • oikeus korjata tai poistaa kaikki väärät tai epätäydelliset henkilötiedot, joita Abbottilla on sinusta
 • oikeus tarkastella henkilötietoja, joita Abbottilla on sinusta
 • oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä tietyissä tapauksissa perustelluista syistä
 • oikeus kieltää automatisoitu päätöksenteko, jonka tarkoituksena on arvioida tiettyjä henkilöön liittyviä ominaisuuksia, kuten käytökseen perustuvat analyysit; katso tietosuojailmoituksen evästeitä koskevasta osiosta ohjeet tämän oikeuden käyttöön, jos evästeiden käytöstä on ilmoitettu
 • jos olet antanut meille henkilötietosi suostumuksellasi tai sopimuksen osana, henkilötietojen siirto-oikeus toiselle henkilölle, tai jos se on teknisesti mahdollista, toiselle yritykselle
 • oikeus tehdä valitus paikalliselle tietosuojan valvontaviranomaiselle tai saada korvaus aiheutuneista vahingoista
 • siinä tapauksessa, että käsittelemme henkilötietojasi antamasi suostumuksen pohjalta, oikeus peruuttaa Abbottille annettu suostumus henkilötietojen käsittelyyn ilman, että siitä aiheutuu sinulle haittaa.

LISÄKSI HYVÄ TIETÄÄ

 • Kansainväliset siirrot - Siirrämme henkilötietojasi Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle kolmansiin maihin, joissa tietosuojan taso ei vastaa EU:ssa vaadittua tasoa. Henkilötietojesi turvaamiseksi suoritamme kyseisiä siirtoja vain, (i) jos Euroopan komission päätös sallii sen, ja vain (ii) EU:n hyväksymien mallisopimuslausekkeiden puitteissa. Huomaa, että Abbott on sitoutunut EU:n mallisopimuslausekkeisiin perustuviin tiedonsiirtosopimuksiin, joiden puitteissa henkilötietosi voidaan siirtää ETA:sta kolmansiin maihin, myös Yhdysvaltoihin. Jos haluat kopion EU:n mallisopimuslausekkeista, joita käytämme henkilötietojesi siirtoon ETA:n ulkopuolelle, ota yhteyttä EU- tietosuojavastaavaamme (yhteystiedot alla).​​
 • Tallennus - Henkilötietosi tallennetaan niin pitkäksi aikaa, kuin on välttämätöntä, (i) jotta liiketoimintasuhdettamme voidaan pitää yllä sisäisten asiakassuhteen hallintajärjestelmien kautta; (ii) jotta voit käyttää verkkosivustoamme ja siihen liittyviä palveluja; ja (iii) jotta voimme toimittaa sinulle pyytämäsi markkinointimateriaalit, tai lakisääteisten vaatimusten mukaan, joihin sisältyvät myös tuoteturvallisuuteen ja lääkinnällisten laitteiden turvallisuuteen liittyvät säädökset. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä oman alueesi asiakaspalveluun tai EU-tietosuojavastaavan toimistoon, jonka yhteystiedot ovat jäljempänä.
 • Mihin tietojasi tarvitaan - Henkilötietojen luovuttaminen Abbottille on välttämätöntä, jotta Abbott voi täyttää välillänne olevaan sopimukseen sisältyvät velvollisuudet, toimittaa sinulle pyytämäsi tuotteen tai palvelun sekä noudattaa paikallisia lakeja, kuten tuoteturvallisuuteen ja lääkinnällisten laitteiden turvallisuuteen liittyviä säädöksiä. Jos henkilötietoja ei luovuteta, Abbott ei voi toimittaa pyydettyä tuotetta tai palvelua.
 • Asiakaspalvelu, tiedustelut ja ongelmat - käytä Abbottin tavallisia suositeltuja kanavia.
 • Tietosuojavastaava -  jos  sinulla  on  kysyttävää  henkilötietojesi  käsittelyyn  liittyen,  ota yhteyttä EU-tietosuojavastaavaamme osoitteessa http://www.eu-dpo.abbott.com/.

Rev 1, FIOTH180063, April 2018

III. Evästeiden ja muiden jäljitystekniikoiden käyttö

Miksi Abbott käyttää evästeitä ja muita jäljitystekniikoita?

Eväste eli "cookie" on pieni tiedosto jonka verkkopalvelimesi voi lähettää tietokoneellesi kun etsit verkkosivustoa. Tiedostoa säilytetään tietokoneellasi.

Abbott-verkkosivuilla käytetään evästeitä jotka ovat tarpeellisia Abbott-verkkosivujen toiminnan kannalta ja joita tarvitaan jotta voisit liikkua Abbott-verkkosivuilla ja käyttää sen toimintoja.

Abbott-verkkosivuilla käytetään myös evästeitä jotka eivät ole tarpeellisia, mutta joiden tekniikan avulla Abbott-verkkosivut voivat "muistaa" henkilökohtaiset asetuksesi, kuten sen millä Abbott-verkkosivuilla vierailet usein ja halutessasi myös käyttäjätunnuksesi.

Evästeet ja vastaavat tietojen keräämiseen tarkoitetut tekniikat tekevät Abbott-verkkosivujen käytöstä yksinkertaisempaa. Niiden avulla Abbott voi tarjota sinulle parempaa palvelua, mukauttaa verkkosivustoa mieltymyksiesi mukaan, laatia tilastoja, analysoida trendejä ja muilla tavoin hallinnoida ja parantaa Abbott-verkkosivuja. Tietyt Abbott-verkkosivujen toiminnot eivät mahdollisesti toimi ilman evästeitä ja muita tiedon keräämiseen tarkoitettuja tekniikoita.

Voit lukea lisää evästeistä osoitteessa www.allaboutcookies.org

Minkälaisia evästeitä ja muita jäljitystekniikoita Abbott-verkkosivuilla käytetään?

Tässä osiossa kuvaillaan Abbott-verkkosivuilla käytetyt erilaiset ei-välttämättömät evästeet, niiden tarkoitus ja pysyvyys (toisin sanoen kuinka kauan kunkin tyyppinen eväste säilyy koneellasi) sekä miten voit estää ja/tai poistaa evästeet.

Tarpeellisten evästeiden lisäksi eli niiden evästeiden lisäksi jotka ovat välttämättömiä Abbott-verkkosivuston toimimiseksi, käytämme evästeitä ainoastaan silloin kun olet nimenomaisesti antanut siihen suostumuksesi. Huomioithan että jos et suostu evästeiden käyttöön tai poistat käyttämämme evästeet, voi tämä vaikuttaa käyttäjäkokemukseesi kun vierailet Abbott-verkkosivustolla. Voit poistaa evästeet verkkoselaimesi asetusten avulla. Lue tästä lisää jäljempänä osiossa " Mitä vaihtoehtoja minulla on liittyen Abbottiin käyttämiin evästeisiin ja jäljitystekniikoihin?".

Abbott-verkkosivuilla käytetään:

Yksityiskohtaiset tiedot Abbott-verkkosivuilla käytetyistä evästeistä

Eväste: addthis.com

 • Tarkoitus: Käytämme AddThis-palvelua antaaksemme verkkosivuilla vierailijoille mahdollisuuden jakaa verkkosivustomme sisältöä sosiaalisessa verkostossaan ja sähköpostitse.
 • Ladatut tiedot: Keräämme tietoja jotka eivät ole yhdistettävissä tiettyyn henkilöön monilta verkkosivustoilta joille AddThis on aktivoitu ja käytämme näitä tietoja toimittaaksemme suunnattuja mainoksia ja henkilökohtaista sisältöä näillä verkkosivustoilla sekä muilla verkkosivustoilla joilla saatat vierailla.
 • Pysyvyys: Emme asenna mitään jäljittävää ohjelmistoa tietokoneellesi. AddThis saa pääsyn verkkotietoihin ainoastaan silloin kun vierailet verkkosivustolla joka käyttää AddThis-palvelua. Jos käytät jotain selainlisäyksistämme, emme säilytä selailutietojasi palvelimillamme.
 • Jakaminen: Voit estää AddThis-palvelua keräämästä tietoja käyttötottumuksistasi verkkomainontaa varten. Tämä estää mainostajia saamasta tietoja joita voisiin käyttää sinulle räätälöityjen mainoksien tuottamiseen. Tämä estää myös AddThis-palveluja käyttäviä verkkosivustoja oppimasta sinun kiinnostuksenkohteistasi jotta ne voisivat mukauttaa sisältöään tai palvelujaan sinua varten

Eväste: ExpressionEngine/webbsida värdenhet

 • Tarkoitus: ee_csrf_token. Tämä eväste suojaa ristiin viittauksilta muille verkkosivuille tai muilta verkkosivuilta.

  Forgery (CSRF). CSRF-hyökkäys pakottaa kirjautuneen uhrin verkkoselaimen lähettämään HTTP-pyynnön joka sisältää uhrin sessioevästeen ja kaikki muut haavoittuneeseen verkko-ohjelmaan automaattisesti sisältyvät todennustiedot. Tämän avulla hyökkääjä voi pakottaa uhrin verkkoselaimen tuottamaan pyynnön jonka haavoittunut ohjelma tulkitsee uhrin oikeutetuksi vaatimukseksi.

  ee_tracker. Tämä tilapäinen eväste säilyy verkkoselaimen kansiossa kunnes selain suljetaan. Eväste sisältää viisi viimeistä sivua joilla käyttäjä on vieraillut. Evästettä käytetään tavallisesti lomakkeita varten tai virheviestien palauttamista varten.

  ee_last_visit. Tämä eväste säilyy verkkoselaimellasi vuoden ajan ja sisältää käyttäjän viimeisimmän vierailun päivämäärän.

  ee_last_activity. Tämä eväste säilyy verkkoselaimella vuoden ajan ja rekisteröi viimeisimmän sivuston latausajan. Sitä käytetään yhdessä ee_last_visit-cookie –evästeen kanssa

 • Ladatut tiedot: Ei relevanttia
 • Pysyvyys: Ei relevanttia
 • Jakaminen: Ei relevanttia

Eväste: Google Analytics

 • Tarkoitus: Käytämme Google Analytics -evästeitä kerätäksemme tietoja siitä miten vierailijat käyttävät verkkosivujamme. Käytämme tietoja laatiaksemme raportteja ja parantaaksemme verkkosivuja.
 • Ladatut tiedot: Nämä evästeet keräävät tietoja anonyymissa muodossa, mukaan lukien verkkosivuston kävijämäärä, miltä sivuilta he ovat siirtyneet verkkosivuillemme sekä millaisilla sivustoilla he ovat vierailleet. Jaamme Google Analyticsin avulla saadut tiedot ainoastaan Googlen kanssa.
 • Pysyvyys: Emme asenna jäljittäviä ohjelmistoja tietokoneellesi.
 • Jakaminen:Tietoja ei jaeta kolmansille osapuolille muuten kuin muualla tässä käytännössä mainituilla tavoilla.

Mitä vaihtoehtoja minulla on liittyen Abbottiin käyttämiin evästeisiin ja jäljitystekniikoihin?

Lukuun ottamatta tarpeellisia evästeitä eli evästeitä joita tarvitaan jotta Abbott-verkkosivut toimivat, voit joko sallia tai kieltää evästeet ja muut jäljitystekniikat Abbott-verkkosivuilla hyväksymällä tai kieltämällä evästeet viestiruudussa joka näkyy kun vierailet ensimmäisen kerran Abbott-verkkosivuilla.

Tietyt verkkoselaimet mahdollistavat evästeiden tai muiden jäljitystekniikoiden rajoittamisen tai kieltämisen. Verkkoselaimeltasi löytyy ohjeet tähän (ohjeet löytyvät usein "Help" –osiosta).

Huomaathan että jos et salli evästeiden käyttöä tai poistat käytetyt evästeet, voi tämä vaikuttaa käyttäjäkokemukseesi kun vierailet Abbott-verkkosivuilla.

III. Yhteystiedot sekä Tietosuoja- ja evästekäytännön päivittäminen

Miten voin ottaa yhteyttä Abbottiin?

Jos sinulla on kysymyksiä luovuttamiesi henkilötietojen käytöstä, muutoksista tai poistamisesta tai jos haluat kieltää tulevat viestit jostain Abbottin palvelusta tai tietystä Abbott-ohjelmasta, voit ottaa meihin yhteyttä puhelimitse numeroon 0800 555 500 tai sähköpostitse diabetes.finland@abbott.com. Voit myös lopettaa tilauksen klikkaamalla linkkiä joka on kaikkien sähköpostiviestiemme lopussa. Lisäksi voit lähettää kirjeen seuraavaan osoitteeseen:

Abbott Oy
Abbott Diabetes Care
Linnoitustie 4
02600 Espoo

Pyydämme sinua antamaan kaikissa viesteissäsi Abbottille sen sähköpostiosoitteesi jota olet käyttänyt rekisteröitymiseen sekä yksityiskohtaisen selvityksen asiastasi.

Jos haluat poistaa, muuttaa tai korjata henkilötietojasi ja otat meihin yhteyttä sähköpostitse, pyydämme sinua merkitsemään "Pyyntö poistaa tietoja" tai "Pyyntö muuttaa/korjata tietoja" otsikkokenttään, riippuen siitä mitä asia koskee. Teemme parhaamme täyttääksemme kohtuullisena pidettävät toiveesi mahdollisimman pian.

Miten saan tietää onko Abbott päivittänyt tätä käytäntöä?

Lain asettamien oikeuksien rajoissa Abbott pidättää oikeuden aika ajoin muuttaa tätä Tietosuoja- ja evästekäytäntöä mukauttaakseen sen tekniseen kehitykseen ja lainmuutoksiin sekä huolehtiakseen että käytäntö on hyvän liiketavan mukainen.

Jos Abbott muuttaa käytäntöjään yksityisyydensuojan osalta, tämän Tietosuoja- ja evästekäytännön päivitys tulee heijastamaan näitä muutoksia ja me ilmoitamme sinulle muutoksista päivittämällä voimaantulopäivän päiväyksen tämän Tietosuoja- ja evästekäytännön ylimmällä rivillä. Lisäksi julkaisemme Abbott-verkkosivuilla ilmoituksen päivityksestä ja/tai lähetämme sinulle antamaasi sähköpostiosoitteeseen viestin asiasta.

Viimeisimmät muutokset tehty: Toukokuu 2018

ABSCA.0005 - Advice re data protection, website terms\Agreements\29151950.1